خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

February 8, 2005


I can’t take my eyes off you…

اينجا می تونين کليپ آهنگ آخر فيلم Closer رو ببينين و لذت ببرين! اساسا موسيقی متن و آهنگ های اين فيلم فوق العاده بودن. بازی ناتالی پورتمن و کلايو اوئن هم حرف نداشت به طرزی که بازی جوليا رابرتز و جود لاو رو کاملا تحت تاثير خودشون قرار می دادن! يه فيلم خاصيه. نمی تونم چيزی راجع بهش بنويسم! بايد اين فيلم رو ديد و البته اگه با بعضی جاهای فيلم خدايی نکرده همذات پنداری کردين بيشتر هم لذت می برين ازش. (ممنون از خودمونی عزيز برای لينک اين کليپ. قشنگ می فهمم منظورش چيه وقتی می گه هنوز منگه!)

نقد راجر ابرت در باره اين فيلم
نقد مجله رولينگ استون
لينک بقيه نقد ها رو هم اينجا می تونين ببينين. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage