خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

February 3, 2005


پارسال تو نمايشگاه کتاب از نشر افق سه تا کتاب خريدم. دوتاشو خودم انتخاب کردم که مثل سگ پشيمونم* و اون يکی رو فروشنده غرفه بهم معرفی کرد. اسمش "آسيابان سور" بود، مال خسرو حمزوی. اسم نويسنده به گوشم هيچوقت نخورده بود ولی تجربه بهم ثابت کرده بايد به توصيه های فروشنده های غرفه ها تو نمايشگاه کتاب توجه کرد. کتاب رو خريدم و تا دو سه ماه پيش اصلا يادم رفته بودش و بعد از خوندنم نرسيدم راجع بهش چيزی بنويسم. ولی اين مطلب آقای شکراللهی رو که خوندم گفتم ديگه بنويسم.

آسيابان سور يکی از بهترين مجموعه داستان های فارسی هستش که من تا حالا از خوندنشون لذت بردم (اين جمله يعنی اينکه مجموعه داستان های خيلی بهتری هم ممکنه وجود داشته باشن که چون من از خوندنشون لذت نبردم يا اصلا نخوندمشون تو اين دسته بندی جا نمی گيرن). دليلش هم به خاطر به قول آقای شکراللهی "جهان داستانی" مخصوص به خودشه. فضاها و شخصيت ها و قصه ها شديدا تئاتريه. تو همشون يه عده آدم مستاصل گير افتادن که استيصالشون مخصوص به خودشونه اما يه جورايی به بقيه هم ربط داره. من تمام مدت فضاها و جامعه های کوچيک چند نفری اين داستان ها رو با جامعه دور و بر خودم مقايسه می کردم و از اينکه اينقدر زيرکانه اين مناسبات قدرت و نياز رو نشون داده بود کلی لذت بردم.

آسيابان سور يه کتاب خاکستريه که توش از صحنه های ملودراماتيک! خبری نيست. يه جورايی هم منو ياد بعضی داستان های کوتاه ساعدی انداخت. اصلا نمی دونم بگم داستان هاش شبيه کيه. ولی به نظر من بخونينش. تجربه متفاوتيه.

* يکی از کتاب ها رو که اصلا جرات ندارم بگم اسمش چی بود می ترسم بعضی از دوستان روشنفکر و فرهيخته درسته بخورنم. ولی اون يکی رو حتی اگه بعدا درسته بخورنم هم می گم. اين کتاب "قصه تهمينه" محمد محمدعلی چی بود آخه؟ خواننده رو منگل فرض کرده بود؟ مخلوطی از فيلمفارسی، پاورقی های مجله های خانواده و دايلوگ هايی که شايد معادلش رو فقط آدم فضايی ها بگن! اگه مال نشر افق نبود می گفتم به اسم طرف کتاب چاپ کردن. (خوشبختانه هيچ کی از شاگردهای کارگاه های داستان نويسی آقای محمد علی اينجارو نمی خونه!)

پ.ن. اين مدت که دچار انواع ماليخوليا و افسردگی و مشنگی و نوستالژی و افليجی و غيره شده بودم، تنها کار مفيدی که کردم اين بود که يک عالمه کتاب خوندم و فيلم ديدم. حالا خدا به دادتون برسه چون تصميم دارم راجع به بعضياشون اينجا بنويسم! 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage