خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

January 18, 2005


آقای خاتمی،

اگه هنوزم نه شما و نه وزير آموزش پرورشتون خيال استعفا ندارين، بعد از اينکه همه مدرسه های کشور رو در برابر آتيش سوزی مصون کردين! زحمت بکشين دستور بدين یه فکری هم به حال بخاری های مرکز تحصيلات تکميلی دانشگاه آزاد زير پل ميرداماد بکنن که تو زمستون دانشجوهای فوق ليسانس از بوی دود خفه نشن يا از سرما (در اثر بخشيدن عطای بخاری ها به لقای گرما) يخ نزنن. می دونين اگه يه بلايی سر دانشجوهای دانشگاه آزاد بياد ديگه خيلی گندش در مياد. مثل اين 13 تا بچه نيست که بتونين با چهار تا پيام تسليت جمع و جورش کنين. ممکنه يه خورده آبروتون بره!

به نظر شما خامنه ای بعد از اينکه خبر آتيش سوزی رو شنيده چيکار کرده؟ اصلا خبر رو شنيده؟!!

"بچه ها مى سوختند و داد و فرياد مى كردند. دو تا از آنها پنجره ها را محكم گرفته بودند. يكى از آنها فرياد مى زد بدنم بسوزد اشكالى ندارد كارى كنيد سرم نسوزد. هنگامى كه تلاش مى كرديم او را بيرون بكشيم، تلاش بقيه بچه ها براى بالا آمدن از پنجره باعث پايين افتادن او شد و او هم در آتش سوخت..."

"بشكه هاى نفت هميشه داخل مدرسه بودند، تا حالا كسى براى بازرسى به مدرسه ما نيامده و حتى روز اول مهر كسى براى ما جشن نگرفته بود... مدرسه ما هيچ امكاناتى ندارد، ورزش، تفريح و امكانات نداريم..." 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage