خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

January 17, 2005


خوب قاط زدن های وبلاگم تموم شد. حالا يه تغييرات دراماتيکی هم به زودی می کنه در راستای آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچ.

خيلی جالبه که اين چند روز که نمی تونستم تو وبلاگم بنويسم همش دلم می خواست بنويسم و حالا که درست شده حوصله ندارم! من شديدا تنبل شدم. هزار تا فکر توی کله ام وول می خوره اما نمی تونم بنويسم. بايد يه فکر اساسی به حال خودم بکنم.

(اين چند تا خط رو برای اين نوشتم که ديدم وبلاگم پينگ شده، گفتم توضيح بدم جريان چی بوده.)

تا بعد، تا خيلی زود 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage