خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 17, 2002


حتما "آخر هفته" حيات نو رو پيدا کنين و بخونين. منصور ظابطيان يه مصاحبه شاهکار داره با سهيل معينی سردبير ايران سپيد که خودشم نابينا هستش. اصولا مصاحبه های ظابطيان رو خيلی دوست دارم. نکته سنج و در عين حال جينگول. اما اين يکی يه چيز ديگه است. مصاحبه با مردی که نابيناست ولی فيلم می بينه، تو دفتر کارش نقاشی و گل مصنوعی ميذاره، گلها رو لمس می کنه و رو آثار باستانی دست می کشه، خواب می بينه و اصلا هيچ تصوری از زرافه نداره چون تا حالا لمسش نکرده. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage