خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 15, 2002


زنانگی ام را بايد پنهان کنم. اين عاقلانه ترين کلامی بود که شنيدم. زنانگی ات را پنهان کن. جسمت را چادر بپوشان، روحت را هم. اينجا مردان حريص با چشمانشان زنانگيت را می درند. اينجا اگر زنانگی ات را نپوشانی حقی برای اعتراض به دريده شدن نداری. اينجا بايد درپستوی خانه ات زن باشی اگر که يادت ماند. اينجا، بايد، تنها در رختخواب همسرت زن باشی. زنی آرام، خاموش، پذيرنده. زنی از تبار گاوان شير ده. زنی از تبار مادر بزرگان خاموش و نجيب. زنی از تبار درختان. زنانگی ات را پنهان کن...

از وبلاگ سالهای ابری 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage