خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 15, 2002


شاهکوه اولين روستاييه که در ايران اينترنت دار شده (از طريق روزنامه ايران دوشنبه)
اين روستا يه سايت درست حسابی هم داره در مورد خيلی چيزها: خبر، فعاليت زنا، حتی خبرای عروسيای روستا! حتما برين يه سر بزنين. خدا کنه همه روستاهامون اينترنت دار شن و خدا کنه اين اينترنت دار شدن به بهتر شدن وضعيت زندگيشون کمک کنه. نه اينکه هنوز از خيلی از امکانات محروم باشن و اونوقت جووناشون بشينن فقط چت کنن و آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچ. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage