خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 8, 2002


تا يک هفته وبلاگ من تعطيله چون فشار کار ديگه واقعا داره منو از پا ميندازه. من شرمنده همه اون کسايی هستم که ايميلاشون رو جواب ندادم. الان يه چيری حدود 40 تا ايميله. اين يه هفته هم شايد نتونم جواب بدم ايملهامو. به خدا خودمو نمی گيرم. فقط ديگه الان خيلی وقت کم دارم. تصميم جدی دارم که تا جمعه شب پروپوزال رو تموم کنم و شنبه برم التماس استادم کنم شايد قبول کرد نامه بده سنوات بگيرم. اميدوارم بتونم هفته ديگه از شرمندگی شما درام و ايملهاتون رو جواب بدم. تا بعد... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage