خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 8, 2002


پرسه يه مجله اينترنتی جديد دوست داشتنيه که يه عده دوستی که اتفاقا جز يکيشون هيچکدوم وبلاگ ندارن (از عجايب اين روزا!) به دور از هياهو راش انداختن و توش از دلمشغولياشون می نويسن. می گن که قراره دو هفته نامه باشه اگه بمونه. می گن هنوز هيچ چی معلوم نيست. اميدوارم که بمونه. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage