خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 2, 2002


کاپوچينو گردگيری شد. اين هفته کاپوچينو يه مصاحبه خوب با سينا مطلبی عزيز انجام داده. ستون مثلث ساز، صدا، غزل نگاهی شخصی داره به سالگرد فوت فريدون فروغی. 3 تا از مطلب ها هم با نگاهی به ماجرای اعدام اعضای گروه کرکس ها نوشته شدن. ستون حکايت من و شهری که ميان برجها گم شد مطلبی شخصی در اين مورد داره به نام کسی دلش برای باغچه نمی سوزه، ستون طنز يه طنز سياه داره در اين مورد و ستون نگاه هم در سايه اين اتفاق نگاهی داره به مجازات اعدام. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage