خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

October 2, 2002


گروه زنده رود ياهو که فکر کنم يکی از بهترين و فعالترين گروههای ياهو باشه داره سايت دار میشه. سايت رسما روز مهرگان افتتاح می شه. اسم سايت هم زنده روده و قراره به پيشرفت فرهنگی اين مرزو بوم کمک کنه. (الان می تونين برين يه سری بهش بزنين.) 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage