خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 28, 2002


بابا ماجرا خيلی جديتر از اونی شد که بايد می شد. من اصلا تو اون مطلبم نمی خواستم بحث حقوق زنا و ظلمی که به زنا می شه رو بررسی کنم . اون موضوع خيلی وسيع و مهمه و کلی وقت و زمان و دقت مضاعف ميبره. کی خواست مرد رو بکویه؟ من اگه گفتم مرد ايرانی، منظورم مرد ايرانی typical بود. خوب شما می گين همه مردا اونطوری که تو می گی نيستن. اين درست. ولی اون مردايی که اونطوری نيستن کسايی هستن که خودشون رو از اون کليشه هميشگی دور کردن و تعدادشون متاسفانه تو جامعه ما خيلی کمه. من هدف نوشته ام مردايی بودن که هنوز درگير اون کليشه مرد ايرانی هستن و دارن تلاش می کنن خودشون رو بکشن بيرون و می خواستم بگم اين تلاش با ارزشه و بايد بهشون وقت داد برای اين کار. اصولا يه جورايی با اکثر نظراتتون موافقم و بين نظر خودم و شما تضادی نمی بينم. درضمن من نظر خودم در مورد زن ايرانی رو هنوز نگفتم که اينجوری بعضی از آقايون حالشون بد شده و شروع کردن به کوبوندن زنا از اونور و منو محکوم می کنن به اين که يه طرفه به قاضی ميرم. بذارين من نظرم راجع به زن ايرانی رو هم بگم بعد بگين يه طرفه رفتم به قاضی يا نه.
 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage