خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 27, 2002


يه جواب توپ از شبح به مطلب زيری من. در اسرع وقت نظرم رو می گم. شبح به اين تيز بينی و نکته سنجی نوبره والا! 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage