خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 26, 2002


خوب تا چشم پينکفلويديش رو دور ديدم بگم که بالاخره برگشته و تقريبا يه هفته است داره می نويسه. آقا جرات نداشتيم به خدا بنويسيم برگشته از ترس اينکه دعوامون کنه. ولی به هر حال از رو نرفتيم و اين مدت لينکش روهم بر نداشتيم. البته الانم که می بينين جرات کردم بگم به اين دليله که خانوم آب حيات نوش جان فرمودن و معمولا در اين مواقع استثسنائا خوش اخلاق می شن و ... اوه اوه برم تا کتکه رو نخوردم ؛) 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage