خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 24, 2002


عکسای باحال پيام چرندياتی رو ديدين که توشون کلی برای خودش نوشابه باز کرده؟ خيلی باحالن. مخصوصا اون خانومه که رو نافش يه چيزايی نوشته! ؛) 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage