خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 12, 2002


نه اصلا چه معنی داره من ميخوام برم بيرون! قرار بودم امشب Dubliners جيمز جويس رو بخونم. الان ميرم مثل بچه آدم ويوالدی ميذارم و ميرم سراغ کتاب. راستی کسی در مورد اين کتاب و شخصيت زنهاش نظری نداره به من بده؟ نظر شخصی ها. کتاب و سايت و اينها نه. می خوام بدونم به نظر شما تصوير جويس از زن تو اين کتابا چه جوری بوده. اصلا می شه با اين کتاب فمينيستی حال کرد يا نه؟ 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage