خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 10, 2002


من حالم خوبه. تو يه حالت بی وزنی قرار گرفتم. راستی کاپوچينوی اين هفته خيلی خوشمزه است! داستان علی عسگری، مصاحبه با نيک آهنگ کوثر، گزارش نيما رسولزاده از سالنهای بيليارد ايران، نگاه شيده بهمنيار به بی چاک و دهنی تو اينترنت، پانورامايی از شهر ابيانه نوشته شانی شريف ، آب، باد، منهتن، امير نادری نوشته بابک غفوری آذر و ...
 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage