خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 7, 2002


اينو تو آهوی سه گوش هم نوشتم امشب:

وبلاگستان اين روزها چيزی کم دارد چون علی عسگری، دلتنگ نقاش خيابان چهل و هشتم وبلاگش را پاک کرده و بر سر درش نوشته:
"براى تويى كه مى خوانى:
مى خواستم اينجا چراغى باشد كه از دريچه آن به ازدحام كوچه خوشبخت بنگرم.
مى خواستم نوشتنم، بيان كردنم، خوانده شدنم قسمت تنهايى ام باشد با تويى كه صميمانه با من هم دردى. اما ...
چاره اى نيست. از ازل بر پيشانى ام چنين مهر زده اند، و بايد صليبم را بر دوش كشم. پس هر چه رنجش بيش، بهتر.
از تو عذر مى خواهم." 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage