خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 7, 2002


اون دو تا مست چشات داره خوابم می کنه
ذره ذره اون نگات داره آبم می کنه

داره می ميره دلم توی مخمل نگات
همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage