خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 4, 2002


حرفای اين زير مجموع نوشته های اين سه روز منه. من نه از وبلاگ نويسی خسته شدم نه هيچ چيز. فقط وقتم به شدت داره کم و کمتر ميشه. اين دو روزه وقت نکردم کامپيوتر رو روشن کنم چه برسه اين وبلاگ بيچاره رو آپ ديت کنم. خلاصه اگه می بينين يهويی اينهمه ور زدم اينجا برای همينه. البته اينم درسته که مثل سابق نمی تونم از خيلی چيزا بگم چون کلی آدم آشنا دارن اينجا رو می خونن و ممکنه يهويی خودشون رو ميون نوشته های من بشناسن و آبروريزی بشه! ولی خوب تصميم جدی دارم که از اين به بعد اينجا بيشتر خاطره نويسی کنم چون چند روز پيش که دنبال يه لينکی تو آرشيوم می گشتم کلی از خوندن خاطرات اين ده ماهه حال کردم.

راستی! من به زودی ميرم يه خونه جديد! خبرش رو بهتون ميدم! 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage