خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 4, 2002


تازه ميدونی يکی از دلايلی که دلم می خواد برم اينه که هر وقت دلم خواست بتونم اون کسی رو که دوست دارم هر جايی که هست حتی وسط خيابون با رژ اکليلی ببوسم و کسی هم چپ چپ نگام نکنه؟ 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage