خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

August 28, 2002


وااااااااااااای خدا نيم ساعت به من وقت بده وبلاگ بنويسم. 2 ساعتم وقت بده آف لاينا و ايميلا رو جواب بدم. کلی چيز دلم می خواد بنويسم. نمی رسم به خدا.

راستی پژمان. ما ميايم ها. برسم بهت ايميل می زنم. نرسيدم جمعه به موبايلم زنگ بزن. خاک تو سرت که نيومده می خوای بری ولگردی. اگه اون سوغاتيه رو نياورده باشی کلتو می کنم.

شب به خير تا فردا.
 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage