خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

August 16, 2002


آنروز حواست را جمع كن به او كه تنها و در جمع , دارد پرواز مي كند و مثل مرغ هاي دريايي , از طوفان و تلاطم دريا , هيجان زده شده , برو دستش را بگير و بگو كه مي خواهي با او گم شوي در دريا .... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage