خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

August 12, 2002


بابا جان برق نداشتيم اونروز. بعد هم تا الان داشتن کابل برگردون می کردن تلفن نداشتيم وصل شم. چرا ميزنی؟!!!!! 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage