خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

August 7, 2002


از خورشيد خانوم به ندای منسجم:
لطفا مارو تحويل یگيرين!
با آهنگ بخونين: "ايميل می زنم جواب نميدی!"
ايميل زديم خورد به ديوار بی جواب موند. ايميل ديگه ای هم ازت ندارم چون ايميلت رو از وبلاگت برداشتی. من يکی از ايميلهای خودت رو reply کردم. لطفا بعد از رسيدگی به امر مهم آموزش ماچ کردن که مدتيه منتظرشم و فکر کنم نصف جامعه ذکور ما به اين آموزش احتياج مبرم دارن، يه لطفی هم به اين به قول بعضيها چراغ قوه بکن و بهم يه ايميل بزن. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage