خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

February 12, 2005


ببخشيد اگه اينجا بيخودی پينگ می شه. داره يه کارايی تو وبلاگم صورت می گيره که فکر کنم برای همين الکی پينگ می شه. فکر کنم تا دو سه روز ديگه نتونم بنويسم. به هر حال برای اينکه دست خالی نرين اين آهنگ شجريان رو گوش بدين. فکر کنم به حال و هوای اين روزا هم بخوره!

برادر بيقراره

از سايت گفتگوهای هارمونيک

Credit: Aghaye Hamsar! .

پ.ن. ظاهرا نبايد اينجا چيزی می نوشتم. همه چی ريخت به هم!! تا چند روز ديگه درست می شه :) . 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage