خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

February 25, 2005


لينک:


دوستی خاله خرسه و جیب عمو سام- فرنگوپوليس


امریکا و روسیه که در مورد ایران به توافق رسیدند...- يک قطره


بلاگيران، اتاق گفتگوی وبلاگ نويسان در پالتاک – بر ما چه گذشت


حکومت امروز ایران لایق این کشور نیست. در این تردیدی نیست، اما من معتقدم هر روندی که طی آن شیوه زندگی ایرانی تغییر نکند، اما حکومت تغییر کند روندی بازگشت پذیر به سوی وضع تلخ و بدی است که در آن قرار داریم. - ابراهيم نبوی


نماينده پن لاگ در کنفرانس های تهيه مقدمات اجلاس جهانی جامعه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد - لندنی


يک پيشنهاد ضد جنگ برای يه کار دست جمعی در روز 29 اسفند – وبلاگ OVER OUR DEAD BODIES! 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage