خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

May 20, 2005مسئولين محترم انتخاب بهترين وبلاگ مدافع آزادی بيان،
سازمان گزارشگران بدون مرز،


من از شما خواهش می کنم اسم من رو از ليست کانديداها بيرون بذارين و رای هايی که احتمالا تا به حال به من داده شده رو به نفع مجتبی سميعی نژاد بشمرين. مطمئنا اگر کسی هم تا به حال به من رای داده با نيت اينکه من وبلاگ مدافع آزادی بيان بودم!! (که احتمالش خيلی کمه) اين حرکت رو در راستای دفاع از آزادی بيان درک می کنه.


دليل اين کار نه به خاطر بی اهميت شمردن کار بقيه دوستان کانديد (که خيلی هاشون مثل مجتبی زندانی کشيده ان و خيلی هاشون شايد از مجتبی هم بيشتر در اين راه زحمت کشيده ان)، بلکه به خاطر اينه که در اين لحظه فکر می کنم بيشتر از هر کسی مجتبی به اين رای احتياج داره. فکر می کنم جمهوری اسلامی در نگهداشتن برنده جايره بهترين مدافع آزادی بيان مجبور باشه احتياط بيشتری به خرج بده و در حالت خوش بينانه، آزادش کنه.


اميدوارم که اين حرکت سمبليک بتونه به آزادی مجتبی کمک کنه.


خورشيد خانوم


کانديداهای ديگه ای که تا الان از اين حرکت حمايت کرده ان:
زيتون
سرزمين آفتاب
شبح
شبنم فکر
قاصدک
وب نامه 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage