خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

May 31, 2005


ای دوستان دن کيشوتی من فعلا من خائن رو چند روزی به حال خودم بذارين و يه خورده هم اين هنرمندای عزيز رو نقد کنين که به دستبوسی آقای رفسنجانی رفتن (مجموعه عکس يک، دو، و سه). قول می دم همين جا حی و حاضر باشم تا بعد که کار اون ها رو نقد و تحليل کردين بياين منو اعدامم کنين! راستی محل اعدام وبلاگ نويسان خيانتکار به وطن کجاست؟! 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage