خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

March 19, 2006


راديو غربتستان - برنامه ويژه نوروز


Radio Ghorbatestan


روی عکس کليک کنين و برنامه راديويی رو که پانته آ خانوم گل به مناسبت عيد نوروز درست کرده گوش بکنين. يک عالمه موسيقی خوب داره و چند تا از بلاگر ها هم تبريک نوروزی گفته ان و صداشون رو ضبط کرده ان و پانته آ تو برنامه اش گذاشته. (اينجا هم کمی درباره برنامه توضيح داده.) من خيلی شوتم، اگه اين برنامه نبود فکر می کردم عيد هفته ديگه است! و يه معذرت خواهی گنده به پانته آ به خاطر اينکه بدقولی کردم و صدام رو ضبط نکردم. فکر کنم به يه دنيا به خاطر بدقولی و فراموشی معذرت خواهی بدهکارم... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage