خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

March 19, 2006


فيل و فنجون!*


Ganji at Home.jpg


تو اين عکس های جديد آرش قشنگ معلومه چقدر گنجی لاغرشده. حالا فکر کنم يه دوره جديدی از سختی ها براش شروع می شه. هم مشکلات جسمی، وهم بلاهايی که سر همه دگرانديش ها آوردن بعد از آزادی از زندان. کنترل کردن تلفن هاشون، جاسوسی کردن درباره زندگی اشون، دنبالشون کردن هرجا که برن، هر ازچندگاهی پيغام تهديد آميز فرستادن، جلوی کارشون رو گرفتن و خيلی کارهای ديگه که بعضی ها رو بعد از آزادی خيلی اذيت کرد و باعث شد از ايران برن. کابوس هايی که بعد از آزادی هم تمومی نداره. اميدوارم آقای گنجی بتونه از پس کابوس های بعد از آزادی هم بر بياد...


* تيتر شوخی با عکاسه که تو کوزه افتاده! 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage