خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

April 16, 2006


جنبش ضد جنگ راه بياندازيم


از وبلاگ لیلی فرهادپور


"همه جای دنيا ايران در صدر خبرهاست. از سوی امريکا جدا تهديد به جنگ شده است. تمام جنبش‌های مردمی جهان فعاليت های خود را بر اين متمرکز کرده اند که عليه جنگ در ايران قبل از وقوع آن اقدام شود. نمی دانم چرا در داخل کشور اين سکوت وجود دارد فقط دولت و دولتی‌ها هستند که در مورد جنگ حرف می‌زنند. يعنی در مورد جنگ و صلح حرف زدن جزو خط قرمزهاست و يا جزو موارد خود سانسوری و يا ...


به هر حال يک خبر دارم که در اينجا می‌گذارم در مورد کنفرانسی در قاهره است مادرم دکتر الهه رستمی استاد دانشگاه لندن آنجا بوده و بيانيه آن را به من نشان داد و من از روی بيانيه اين خبر را تنظيم کردم. برای روزنامه شرق هم فرستادم نمی‌دانم کار می‌کنند يا نه. به هر حال شما هم توانستيد روی اين خبر مانور بدهيد..."


ادامه... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage