خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

April 26, 2006


به توصیه یه دوست خیلی عزیز، یه مدت خیلی خیلی کوتاه این وبلاگ بسته است. احتیاج به اعصاب آروم دارم و تمرکز برای کارهای آخر ترمم و همین الانش از بی خوابی سه روزه دارم می میرم. ببخشید دیگه ایمیل جواب نمی دم تا برگردم. کامنت ها رو هم بستم. امیدوارم این جو مزخرف وبلاگ ها هم وقتی برمی گردم خوب شده باشه. هیچ وبلاگی نمی خوام بخونم چند روز. اوضاع درسی ام شدیدا بحرانی شده! همین دیگه. تا بعد... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage