خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

September 11, 2006


خر تو خر


حقا که خرن که فوری تا یه خر می بینن حالشون گرفته می شه و وحشی می شن و جفتک می ندازن. فقط همین رو می تونم بگم. و تاسف برای همه کسایی که تو شرق کار می کردن و بیکار شدن، و تاسف برای همه کسایی که شرق رو با وجود ایرادهاش می خوندن و دوست داشتن، و تاسف برای مملکتی که تعدادی از بهترین روزنامه نگارهاش مجبور به تبعید خودخواسته یا اجباری شدن و بودنشون تو ایران هم فرقی نمی کرد و اون هایی هم که موندن باید تو همچین وضعیت خر تو خری دست و پا بزنن، و تاسف برای مملکتی که همین راه باریک انتقال اطلاعات هم بهش بسته شد، و تاسف برای ما "خارج نشین ها" که کاری جز تاسف خوردن از دستمون بر نمی آد و حالا هی باید بیشتر و بیشتر وبلاگ ها رو "ورق بزنیم" تا دور نیفتیم از مملکت بیچارمون که هممون با همدیگه خرابش داریم می کنیم و و و...


* نيک‌آهنگ: فعلا مدتی از کشيدن هر گونه جانور پرهيز کنيد!
* ندا دهقانی: می سوزاند اما می گذرد
* عکسی از تحریریه شرق بعد از توقیف (حسن سربخشیان)
* بلغورات من به انگلیسی در این مورد 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage