خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

June 19, 2007


آپدیت:
*** رييس کل دادگستري قزوين: اجراي حکم سنگسار در تاکستان متوقف شد


مرتبط:
اجراي حكم سنگسار در تاكستان متوقف شد- آسیه امینی


---


سنگسار یک زن و یک مرد پنجشنبه در بهشت زهرا تاکستان


مکرمه و مردی که باهاش رابطه داشته پنجشنبه ساعت نه صبح تو بهشت زهرا تاکستان سنگسار می شن.


اینجا به فارسی خبرش هست.


این هم پرس ریلیس به انگلیسی.


شما چیکار می تونین بکنین؟ به شماره تلفن های مقامات زنگ بزنین یا اینکه مقامات ایران رو فکس بارون کنین. خبر رو پخش کنین و به خبرگزاری ها بگین. اگر ایران هستین و نزدیک تاکستان آماده باشین که اگر فردا حکم لغو نشد پنجشنبه ساعت نه صبح بهشت زهرا تاکستان باشین.


سایت میدان رو سر بزنین تا خبر های بعدی رو اونجا بخونین.


اینجا به زبان انگلیسی شماره تلفن ها و فکس ها رو گذاشتیم:
URGENT ACTION ALERT: You Only Have Hours to Oppose the Scheduled Public Stoning of Mokarrameh and ‎Her Partner 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage