خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

July 8, 2007


بر علیه سکوت


اگر دهه شصتی اتفاق افتاد، سکوت بود، جنگ بود، نبود رسانه بود، و باز هم سکوت بود.


اگر محبوبه و عباس سنگسار شدن تو مشهد، سکوت بود، و بازی قدرت درون حاکمیت، و باز هم سکوت بود.


ظاهرا شاهرودی با خیلی از کارهایی که می شه مخالفه. ظاهرا شاهرودی ابراز ناخرسندی می کنه از فشارها برای حجاب، می گه سنگسار نمی شه، نامه می نویسه رو احکام سنگسار و خیلی احکام اعدام. ظاهرا شاهرودی با برخورد با دانشجوها هم مخالفه. ظاهرا ها رو اصلا گیرم که باور کنیم. اما جناحی که درون حاکمیت با شاهرودی مخالفه رو چه کنیم؟ وقتی نامه های شاهرودی تو کمیسیون عفو نادیده گرفته می شه. وقتی شاهرودی می گه سنگسار نمی کنیم و سنگسار می شه؟ بازی قدرت رو چه کنیم؟ سکوت کنیم؟


جعفر کیانی مرده. چند وقت پیش سر و صدا کردیم که گودالی کنده شده تا جعفر و مکرمه سنگسار شن. نامه شاهرودی در راه بود. خبر سنگسار تکذیب شد از طرف بعضی مقامات. بعضی دیگه ناراحت بودن از سنگسار تو تاکستان، چون اعتقاد داشتن این آدم های نجس باید جای دیگه ای سنگسار شن! تلفن زدیم. لابی کردیم. سازمان های بین المللی بیانیه دادن. سنگسار متوقف شد. خوشحال شدیم. جعفر کیانی مرد چون چند سال پیش با مکرمه عشق بازی کرده، خارج از قوانینی که روی کاغذها نوشته شده. جعفر و مکرمه یازده سال زندانی کشیدن در انتظار له شدن زیر سنگ ها. محبوبه و عباس که سنگسار می شن، شاهد عینی می گه سرشون می شکافه، خون می زنه بیرون، انگار بخار می زده از سرشون بیرون. فاصله قانونی! هم رعایت نشده بود و ملت می رفتم جلو و سنگ می کوبیدن. سکوت بود بعدش، سکوت. بچه های محبوبه محل زندگی اشون رو عوض کردن. داغ ننگ رو پیشونی اشونه چون مادرشون با مردی غیر از شوهرش عشق بازی کرده بود. حالا جعفر مرده، مکرمه کجاست؟ آرزوی مرگ می کنه؟ بچه هاش کجان؟ تو زندانن؟ روی کدوم خاک جعفر مرده؟


زنگ بزنین، به خاطر مکرمه ها، جعفر ها، محبوبه ها و عباس ها، به خاطر خودتون. سکوت نکنین. امروز دلارام علی و عالیه اقدام دوست به جرم دادخواهی برای حقوق برابر "بزهکار" شناخته می شن و به زندان و شلاق محکوم می شن. دیروز زهرا کاظمی تو تو زندان مرد. اکبر محمدی مرد. دهه شصت هزاران نفر مردن. دست هاله اسفندیاری تو زندان شکسته شده. انسان هایی به خاطر چند گالن بنزین کشته شدن! عزت ابراهیم نژاد ها کشته شدن. دانشجوها زندانی می شن. کرد و بهایی زندانی می شه، کشته می شه، پناهنده می شه، افغان رونده می شه، و و و ... سکوت کردیم. سکوت نکنیم.


دنیا رو نمی تونیم نجات بدیم. نجات دهنده ای هم از آسمون نخواهد اومد. امپریالیسم به تخم چپش نیست که جعفر سنگسار شده و زنان و مردانی به خاطر بنزین کشته شدن! مگه امپریالیسم به تخم راستش بود بمب های شیمیایی رو که به صدام فروخت؟ امپریالیسم به من و شما و رنج انسان ها کاری نداره. بخواد به جایی حمله کنه می کنه، نخواد هم نمی کنه. به "سیاه نمایی" های ما کاری نداره. حکومتمون هم دلش به حال ما نسوخته. فقط خودمون. سکوت نکنیم!


گوشی تلفن رو بردارین و زنگ بزنین و بپرسین جعفر چرا مرد. محبوبه و عباس چرا سنگسار شدن، مکرمه الان کجاست، چرا تقاضای عفو کبری نجار سه بار رد می شه تو کمیسیون عفو با وجود نامه شاهرودی روی پرونده اش؟ سکوت نکنیم. حداقل بخشی از بدنه قوه قضائیه با زبان بی زبانی گفته که واکنش های بین المللی براشون مهمه. حداقل بخشی از حکومت از وهن نظام و اسلام پرهیز می کنه. پس موهون بودن کشته شدن جعفر و حکم مکرمه و کبری رو اعلام کنین. بالاخره اونایی که تو گوششون پنبه گذاشتن می شنون صداها رو یه روزی، مجبور می شن بشنون. هیچ کس دلش به حال ما نسوخته که از این گند و کثافت خلاصمون کنه. فقط وجدان بیدا خودمون شاید به دادمون برسه. تلفن بزنین به هرجایی که دستتون می رسه و اعتراض کنین و ابراز نگرانی کنین. نه فقط برای جعفر و مکرمه. که برای دانشجوهای پلی تکنیک هم، برای هاله اسفندیاری هم، برای محبوبه و عباس هم، برای دلارام و عالیه هم، برای خودتون...


شماره تلفن ها برای اعتراض به حکم سنگسار جعفر و نگرانی درباره مکرمه اینجا تو این پرس ریلیس به انگلیسی هست. لطفا پرس ریلیس رو برای هر سازمان حقوق بشری که می شناسین و هر رسانه ای که می شناسین بفرستین. هر آدمی می تونه خودش یه کمپین باشه بر علیه سکوت.


Urgent Press Release: Jafar Kiani Stoned on July 5, Mokarrameh Ebrahimi in Eminent Danger
 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage