خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

March 3, 2009


یهو از خواب می پری، دستت رو تو تاریکی دراز می کنی کنارت و می بینی کنارت نیست. تو خواب و بیداری زمان و مکان یادت رفته. پنج دقیقه طول می کشه یادت بیاد کجایی. بالش رو چنگ می زنی. همین. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage