خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

March 22, 2009


کاش کنار همه درسایی که تو مخمون می کردن تو دانشگاه یه واحد "پروفشنال بودن یعنی چی" هم وجود داشت.


و ما دوره می کنیم سکوت را... 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage