خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

April 12, 2009


کلمه ها گم شدن. کلمه هایی که بتونم باهاشون حرفامو بزنم پیدا نمی کنم. هی تایپ می کنم و دیلیت می کنم. حتی راحت نیستم که بگم دلم برات تنگ شده. چقدر عجیبه که من نمی تونم به یکی بگم دلم براش تنگ شده. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage