خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

June 20, 2009


امروز روز مهمیه، شاید مهم ترین روز تو تاریخ سی سال بعد از انقلاب. هیچوقت خودم رو نمی بخشم که به هر دلیلی امروز ایران نیستم.


پ.ن. 1- ویدیویی از الله اکبر دیشبپ.ن. 2- "الان ساعت ۴ صبح شنبه به وقت تهران است و هنوز هیچ کدام از وب‌سایت‌های قلم و کلمه (وب‌سایت‌های رسمی موسوی)، وب‌سایت مجمع روحانیون مبارز (که دعوت‌کننده برنامه بوده) و وب‌سایت اعتماد ملی (کروبی) خبر لغو شدن راه‌پیمایی شنبه از ساعت ۴ تا ۷ بعدازظهر از میدان انقلاب تا آزادی را نداده‌اند. با این حساب قاعدتاً قرار همان ساعت ۴ بعدازظهر، میدان انقلاب است. موسوی، خاتمی و کروبی هم قرار است بیایند." منبع


پ.ن. 3- چه حس غریبی داره این شعاره که می گه "برادر شهیدم، رایتو پس می گیرم"...


*عکس از اینجا 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage