خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

June 20, 2009


توی ایمیل ها توصیه می شه که مردم قرآن دستشون بگیرن تو راهپیمایی امروز. ولی توجه کنین اینکه تو ایمیل ها می گن کشتن آدمی که قران دستشه گناه کبیره است تو اسلام، واقعیت نداره. من همین الان از یه پژوهشگر مسائل دینی پرسیدم و همچین چیزی وجود نداره. اما شاید پلیس به حرمت قرآن به مردم آسیب نزنه و حمله نکنه بهشون. 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage