خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

June 26, 2009


Billie Jean is not my lover


خب مایکل جکسن مرد و حکومت ایران می تونه یه نفسی بکشه که حداقل تا هفت هشت ده روز رسانه های آمریکا دست از سر ایران برمیدارن و به سوژه جدید می پردازن. آخه اینم وقت مردن بود؟


گوش بدین: بیلی جین
(دوست داشتنی ترین آهنگ مایکل جکسن از نظر من، مال دوره ای که هنوز عجق وجق نشده بود) 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage