خورشید خانوم
« قبلی | صفحه اول | بعدی »

December 14, 2010


Leva's spin


اینو دارم می نویسم فقط برای ثبت یه معجزه ای که لوا همین الان خونه ما تو هند شرقی کشف و اختراعش کرد. بیشتر از این نمی تونم توضیح بدم الان فقط دارم این لحطه و این اختراع رو ثبت می کنم. اسمش هم فعلا گذاشتیم چرخش لوا.


(چرخش مث رویش و زایش و پویش و بینش و اینا ها) 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage