خورشید خانوم« March 2009 | Main | May 2009 »


April 16, 2009


نشستیم برای خودمون تعریف می کنیم زن یعنی این، زن یعنی اون. هرکسی که جور دیگه ای باشه رو مسخره می کنیم. فمینیست روشنفکر هم هستیم. هیچ فکر نمی کنیم اون برابری و رفع تبعیض و مقابله با قدرتی که فمینیسم دنبالشه با این نگاه از بالا به پایین که هرکسی که مثل ما نباشه رو مسخره می کنه یه خورده در تضاده. تو برج عاج نشستیم و انتظار داریم همه مثل ما "روشنفکر" و "متجددانه" و "باز" فکر کنن بدون اینکه یه لحظه فکر کنیم اصلا کی گفته جوری که ما فکر می کنیم درسته. و بدون اینکه یه خورده فکر کنیم اون فمینیسمی که فقط یه عده قلیلی از زن ها رو آدم حساب می کنه و عاملیت زن هایی که مثل ما نیستن رو قبول نداره به چه دردی می خوره؟ تازه این "مدرنیت" ما توش فقط دگرجنس گرایی تعریف شده است و هرکی هرجور دیگه ای باشه "آنرماله" یا ایراد داره یا وضعش خرابه یا...April 12, 2009


کلمه ها گم شدن. کلمه هایی که بتونم باهاشون حرفامو بزنم پیدا نمی کنم. هی تایپ می کنم و دیلیت می کنم. حتی راحت نیستم که بگم دلم برات تنگ شده. چقدر عجیبه که من نمی تونم به یکی بگم دلم براش تنگ شده.April 11, 2009


حتی خوابش رو هم نمی بینی که توی دل من چی می گذره و چی فکر می کنم. و چه حیف که هیچوقت هم نمی فهمی (یعنی نمی ذارم که بفهمی، چون می فهمیدی هم برای تو که فرقی نمی کرد. شونه بالا می نداختی و عبور می کردی). بازی آدم و سایه اشه. هیجوقت فکر نمی کردم من هم یه روزی اسیر این بازی شم.

کاش بعضیا وبلاگ نمی نوشتن تا اون تصویر دلنشینی که از خود واقعی اشون وجود داره خدشه دار نشه! بعضی وبلاگا رو نباید خوند...April 3, 2009


چرا اینقدر زجرش می دی؟ چرا نمی ری دکتر قرص بگیری؟ چرا ولش نمی کنی بره حالا هربلایی سرش میاد بیاد؟ هر شب، مهم نیست چقدر سرم شولوغ باشه یا گرم باشه یا مشغول حال کردن باشم، باز یه موقعی نصف شب باید بپرم و فکر کنم اگه بلایی سرش بیاری چی؟ و فکر می کنم بلا مگه دیگه قراره چطوری باشه؟ از خودم متنفرم که نمی تونم برم ایران. از این کابوس های شبانه متنفرم. از اینکه هیچ کاری نمی تونم بکنم متنفرم. انصاف نیست. حقش بود من الان یه کاری می کردم. به چه راحتی باید دست رو دست بذارم و منطقی باشم و بگم کاری از دست من بر نمیاد. الهی بمیرم برای زجرهایی که می کشی. انصاف نیست واقعا...


 

RSS Feed
Add to Google Reader or Homepage